Otrs cilvēks mūsu dzīvē ienāk kā dāvana, kuru iepazīstot mums atklājas dažādi pārsteigumi. Viens no šādiem pārsteigumiem ir mīļotā rakstura iezīmes un temperaments. Debesu Tēvs mūs katru ir radījis pēc sava tēla un līdzības, devis dzīvi, lai iepazītu, pirmkārt, sevi un laulāto draugu. Uzdevums nav viegls. Mēģināsim pamazām šķetināt šo personas un attiecību noslēpuma psiholoģisko pusi.

Raksturs

Raksturs ir mūsu personības īpašības, kas veidojās visas dzīves garumā. Tā veidošanos pamatā ietekmē audzināšana ģimenē un vide, kurā dzīvojam. Piemēram, dažas mūsu rakstura īpašības: drosme, elastīgums, godīgums, laipnība u.c. Turklāt mēs savas rakstura iezīmes dažādās vidēs varam izpaust atšķirīgi. Piemēram, darbā varam būt laipni, atsaucīgi vai skopi, bet mājās pārmērīgi nopietni, norobežojamies vai ļoti devīgi. Tomēr jaukākais rakstura būtībā ir tas, ka to var mainīt! Ar gribu, lielākiem vai mazākiem cilvēka centieniem, bērnībā vai citā laikā līdz laulībām iegūtās rakstura iezīmes var tikt pamainītas.

Kādas ģimenes sieva nāca no vides, kas bija izveidojusi viņā pedantismu līdz vismazākajiem sīkumiem. Katrai lietai bija sava vieta. Turklāt mājas kopšana prasīja daudz laika un veidoja viņā neapmierinātību par vīra un bērnu nespēju uzturēt vēlamo kārtību. Ģimenē bija strīdi par šo jautājumu. Kādā reizē vīrs atklāja, ka vēlas vairāk būt kopā ar viņu, ka jūtas tā, it kā viņu dzīve ir pakārtota putekļu krišanas ātrumam, un tas traucē būt kopā. Viņš vēlas mīlēt, smieties, nolikt drēbes arī citās vietās, gultu atstāt pussaklātu un justies vienkārši laimīgs savās mājās. Sievu tas spēcīgi uzrunāja, viņa atklāja, ka tuvo cilvēku mīlestība var izpausties arī citās rakstura iezīmēs. Un nedaudz nekārtīgāka māja nu ir viņas izaicinājums pieņemt savus mīļos, atsakoties no savas komforta daļas.

Nereti viscildinošākās rakstura iezīmes var būt izaicinājums laulības dzīvē. Piemēram, godīgums. Tas mums katram palīdz dzīvot saskaņā ar sirdsapziņu, būt tādiem, kādi esam, tādā veidā piedzīvot patiesas satikšanās ģimenē ar sev tuvajiem cilvēkiem. Godīgums cieši saistīts ar drosmes pilnveidošanu sevī. Tomēr ne vienmēr arī ar šādām laulātā rakstura iezīmēm ir viegli. Kādā ģimenē viens no laulātajiem bija drosmīgs un no visas sirds vēlējās godīgi sabiedrībā aizstāvēt savu patiesību, iekšējo pārliecību, vērtības. Zinām, ka otram laulātajam tas bija ne pārāk viegls uzdevumus akceptēt mīļotā cilvēka centienus atklāti un godīgi paust savu viedokli brīžos, kad, viņaprāt, būtu labāk paklusēt un savu godīgumu pieklusināt.

Temperaments

Temperaments atšķirībā no rakstura dzīves laikā nemainās vai tā izmaiņas ir ļoti nelielas. Temperaments ir mūsu nervu sistēmas darbības tips, un tā būtība ir saistīta ar iedzimtajām īpašībām. Temperaments nenosaka, ko mēs darām, bet kā. Temperamentā atklājās mūsu jūtīgums, impulsivitāte, temps, kādā reaģējam uz apkārt notiekošo, cik esam vērsti uz sabiedrību, uz āru – ekstarversija, un cik uz sevi, savu iekšējo pasauli – intraversija. To ir ļoti viegli pamanīt, piemēram, viens no pāra visu izsver, viņa reakcijas ir lēnas, mierīgas, kas rada nosvērta un izturēta cilvēka priekšstatu. Tas varētu liecināt, ka personas būtībā vairāk dominē flegmatiskais temperaments. Turpretī cits var uz to pašu situāciju reaģēt ar ātrām kustībām, impulsīvi, veidojot mazāk nosvērta un enerģijas pārbagāta cilvēka tēlu, kas varētu norādīt uz holeriķa temperamenta iezīmēm. Vēlamies uzsvērt, ka visas šīs reakcijas ir brīnišķīgas, tās ir Dieva dāvana. Mēs nevaram tās kvalificēt kā labas vai sliktas, tikai nereti laulībā nezināšana par to veidošanos mūsu personas būtībā var radīt nesaskaņas, savstarpējos pārmetumus, ja no otras personas netiek sagaidīts tas, ko vēlas.

Sabiedrībā dominē zināšanas par četriem temperamenta pamattipiem: sangviniķis, flegmatiķis, holeriķis, melanholiķis. Piedāvājam nedaudz citādāk paskatīties uz temperamenta pamatiezīmēm, kurās atspoguļojas mūsu reakcijas:

Emocionalitāte. Tajā atklājas mūsu jūtīgums dažādās situācijās. Piemēram, ļoti emocionāli cilvēki var pat bez īpaša iemesla iespaidoties no notikumiem, kas pasniegti televīzijā, ātri sākt raudāt vai smieties par filmā redzēto. Jūtīgu cilvēku stiprā puse ir empātija, kas ļauj iejusties un atbalstīt citus, bet emociju iespaidā viņi var bieži pieņemt neapdomīgus lēmumus. Ne tik emocionāli cilvēki spēj vairāk distancēties dažādās situācijās, bet viņiem ir grūtāk saprast citu pārdzīvojumus, viņi nav tik iejūtīgi.

Ātra vai lēna reakcija.

Mūsu reaģēšanas ātrums ir atkarīgs no tā, cik ilgā laikā nervu sistēma atbild uz kairinājumu. Cilvēkiem, kam raksturīgas ātras reaģēšanas spējas, iespaidi nesaglabājas tik ilgstoši kā lēnas reaģēšanas spēju gadījumā. Ja kādam no pāra ir lēnās reaģēšanas iezīmes, tad viņam vairāk patīk kavēties atmiņās, pieķerties labi zināmām lietām, piemēram, saglabāt pat ļoti nolietotu virtuves iekārtu, mašīnu, patīk apmeklēt zināmas vietas, doties ierastos ceļojumos. Viņi ir uzticīgi visam ierastajam, bet ilgstoši var paturēt atmiņā arī kādus pāridarījumus vai ievainojumus. Turpretī ātri reaģējošam laulātajam ir daudz vieglāk visu piedot, aizmirst, ātri dibināt jaunus kontaktus, ātri pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās utt.

Aktivitāte un pasivitāte.

Šīs dāvanas mūsos vairāk atklājas, uzsākot jaunus darbus. Aktīvi cilvēki pie darba ķeras uzreiz, ar prieku, ir enerģiski pat tādās situācijās, kuras īpašu prieku nesagādā. Pasīvākie cilvēki arī paveic daudz, bet viņiem uzsākt ko jaunu sagādā daudz lielākas grūtības. Viņiem ir raksturīga tendence atlikt uz rītu to, ko var izdarīt jau šodien.

Temperamenta būtība nosaka arī spēju skatīties uz notiekošo mūsu dzīvēs miermīlīgi vai kareivīgi. Kareivīgie mēdz būt spītīgāki, nepadodas savu mērķu sasniegšanā, bet var kļūt arī agresīvi, ja saskaras ar šķēršļiem ceļā. Viņi nenogurstoši tiecas pēc patiesības, bet viņu būtība vecina tā saucamo jūtu „uzkurināšanu” (pārdomājot kādu notikumu, mēdz savas jūtas arvien pastiprināt, „uzvilkt”).

Laulībā ir svarīgi būt „labajiem kareivjiem”, tiekties pēc patiesības, atpazīstot savas jūtas sarežģītās situācijās. Laulībā lielākoties jau tā arī būs, ka viens no pāra ir kareivīgāks, otrs miermīlīgāks. To var izmantot sadarbojoties. Viens ir drosmīgs un nenogurstoši tiecas pēc labā, pēc patiesības, bet otrs viņam palīdz atpazīt savas jūtas, izvēlēties īstos mērķus un veidus to sasniegšanai. Piemēram, viens no laulātajiem saskata iespējamos draudus katrā jaunā situācijā, analizē pārējo slēptos mērķus. Tas var palīdzēt novērtēt situāciju, būt gatavam rīkoties, izstrādāt labākos mērķa sasniegšanas līdzekļus. Bet otram laulātajam, kurš ir pavisam miermīlīgi noskaņots, tas var radīt dusmas, satraukumu par jūtu nevajadzīgu uzkurināšanu situācijās, kuras varētu bez īpašas laika un emociju tērēšanas atrisināt. Jāsaka, ka ierastās ikdienas situācijās miermīlīgie spēj izdzīvot veiksmīgāk, bet augstu mērķu sasniegšanā kareivīgie labāk spēs saskatīt riskus un laicīgi tos novērst vai izdomās citus risinājumus.

 Ļoti būtiska temperamenta iezīme ir intraversija/ekstraversija jeb vēlme un spēja būt sabiedriskam vai norobežoties no sabiedrības. Tas labi atklājas kontaktos ar cilvēkiem. Sabiedriskie labprāt strādā komandā, viņiem patīk iet ciemos un ir grūti saglabāt noslēpumus. Cilvēki, kuriem ir lielāka tendence uz norobežošanos, labprāt ceļojumos brauc vienatnē vai tikai ar pašiem tuvākajiem, ar prieku strādā vienatnē, labprāt lasa grāmatas un uzturas mājās. Mēs katrs esam no Dieva aicināti kaut kam īpašam, tikai mums atvēlētam, tāpēc savā dabā esam neatkārtojami. Arī spēja uzturēt kontaktus ar trīs, divdesmit vai piecdesmit personām vienlaicīgi un sajusties komfortabli ir lielā mērā saistīta ar mūsu neatkārtojamo temperamenta dabu.

 Vēlamies piebilst, ka mūsu personas daba ir liela Dieva dāvana. Mūsos ir tas, ko varam mainīt, pieaugt, kļūt labāki Dievam, apkārtējiem, bet ir iezīmes, kuras mums jāpieņem otrā kā dāvana. Tas dod iespēju paplašināt savas sirds robežas, saprast otra vienreizīgumu un skaistumu, ko Dievs mūsos katrā ir radījis. Caur dažādību mēs varam tikt pārsteigti, piedzīvot prieku, bet arī augt tikumos, pieņemot otra atšķirīgo dabu. Piemēram, augt pacietībā caur mīļotā vēlmi norobežoties, labi jūtoties tikai savu tuvāko lokā, kamēr mums ir vēlme satikties ar draugiem, piedzīvot jaunus iespaidus. Vai maigi, ar nenogurstošu, pacietīgu mīlestību, kuru laikam vispilnīgāk var sevī izaudzēt tieši laulāto attiecībās, pieņemt, paskubināt mīļoto pielikt pie sienas gleznu, kas prasa tikai piecas minūtes laika, bet mīļotais šim uzdevumam nespēj saņemties jau otro gadu pēc kārtas.

Ir dažādas temperamenta dabas skaidrošanas teorijas. Mēs pamatā izmantojām Ježi un Irēnas Gžibovsku apkopojumu.

 Mūsu emocionalitāte savā būtībā nav ne laba, ne slikta, tā nav morāli vērtējama. Morāli varam vērtēt to, ko mēs ar savu dabu darām. Laulības dzīvi būtiski var atvieglot otras personas dabas izprašana. Lai gūtu nelielu ieskatu savās un laulātā drauga temperamenta iezīmēs, piedāvājam katru no tām izvērtēt skalā no 1 – 10. Piemēram, emocionalitāti, kur 1 nozīmētu pavisam neizteiktas emocionalitātes pazīmes, turpretī 10 – spēcīgi izteiktas.

Esam pateicīgi Dievam par radīšanas brīnumu un skaistumu! Lai šo skaistumu ieraudzītu otrā, no sirds to pieņemtu, ir jāiet drosmīgi ceļā. Trāpīgi ir atzinis pr. Lauris Malnačs: „Ja redzat laimīgu ģimeni – neapskaudiet viņus. Viņi ir izgājuši visiem tiem pašiem draņķiem, kam jūs – tikai nesalūza..., piedeva.” Jo vienmēr pāri visam ir piedošana par to, ka otrs nav tieši tāds, kādu mēs vēlamies redzēt, bet ir Dieva radīts. Viņš palīdz mums augt mīlestībā. Mēs varam sadarboties, lai viens otru papildinātu un savā laulības aicinājumā kļūtu arvien līdzīgāki Radītājam. Un pāri visām mūsu zināšanām, mums jābalstās cerībā un ticībā mūsu Debesu Tēvam. Cerībā, ka Viņš mūs piepildīs ar savu spēku dzīvot tā, lai mēs būtu sava aicinājuma cienīgi.

Nr. 8 (512) 2015. gada 25. aprīlis