Vai priesterim ir pienākums lielos svētkos un svētdienās noturēt Svēto Misi tieši par draudzi? 

Saskaņā ar Katoliskās Baznīcas kanonisko tiesību kodeksu (Kan. 534. §1) prāvestam pēc draudzes pārņemšanas ir pienākums katru svētdienu un visos svētkos, kas viņa diecēzē ir obligāti, upurēt Svēto Misi par viņam uzticēto tautu. Tas nozīmē, ka priesterim obligāti jāsvin Svētā Mise par draudzi katrā svētdienā, 10 obligāti svinamās dienās (Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzišanas svētkos 25. decembrī, Epifānijas svētkos 6. janvārī, Debeskāpšanas svētkos, Vissvētākā Sakramenta svētkos, Dieva Mātes svētkos 1. janvārī, Dievmātes bezvainīgās ieņemšanas svētkos 8. decembrī, Dievmātes debesīs uzņemšanas svētkos 15. augustā, svētā Jāzepa svētkos 19. martā, svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos 29. jūnijā, visu svēto dienā 1. novembrī), kā arī citās diecēzes bīskapa noteiktajās svētku dienās. Tomēr Bīskapu konference ar Apustuliskā Krēsla piekrišanu var dažas obligātās svētku dienas atcelt vai pārcelt uz svētdienu.

Vai priesterim bez draudzes piekrišanas ir tiesības kaut ko baznīcā mainīt un pārveidot?

Apustuļiem viss bija kopīgs, un viņu starpā valdīja liela vienprātība. Mēs esam šīs tradīcijas turpinātāji. No visa spēka jācenšas savā draudzē saglabāt vienprātību ne tikai ticības dzīvē, bet arī praktiskajos jautājumos. Atcerēsimies, ka priesteris vairākus gadus ir apguvis zināšanas attiecīgajās mācību iestādēs, lai kvalitatīvi varētu vadīt draudzi. Ir lietas, kurās noteikti būtu nepieciešama konsultācija ar draudzes locekļiem, īpaši, ja tie ir profesionāļi savā jomā. Tomēr atcerēsimies, ka prāvests ir iecelts draudzē, lai to vadītu, un katrs mēs esam personība, kura ir jāpieņem Dieva mīlestības gaismā.

Nr.3(507) 2015. gada 14.februāris

 

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt