2015. gadā aprit 800 gadi, kopš pāvests Inocents III oficiāli Latvijas un Igaunijas teritorijas pasludināja par Terra Mariana, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē „Dievmātes Marijas zeme”. Atzīmējos šo jubileju, nodibinājums „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” izsludina eseju konkursu 10.-12. klašu skolēniem „Kristīgas vērtības latvju dainās”. Savukārt Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes metodiskais centrs izsludina zīmējumu konkursu bērniem un jauniešiem „Latvija – Māras zeme”.

ESEJU KONKURSA NOLIKUMS

Šis nolikums nosaka kārtību, kādātiek iesniegtas un novērtētas skolēnu sagatavotās esejaspar tēmu „Kristīgas vērtības latvju dainās”.
Konkursa organizētājs: nodibinājums „Katoļu Baznīcas Vēstnesis”.
Konkursa mērķis: veicināt jauniešu interesi par latviešu tautas vēsturi, kultūras mantojumu un kristīgajām vērtībām Terra Mariana kontekstā.
Konkursa dalībnieki: 10.-12. klašu skolēni.
Konkursa norise: no 2015. gada 24. janvāra līdz 30. maijam. Līdz 5. maija plkst.12 – eseju iesniegšanas termiņš. No 6. maija līdz 20. maijam – žūrija izvērtē iesūtītās esejas. 21.maijā – 1.-3.vietas ieguvēji tiek paziņoti interneta vietnē www.katolis.lv. 30. maijā divas labākās esejas tiek nolasītas Terra Mariana 800 gadu jubilejas pasākumā, kur arī notiek balvu pasniegšana konkursa 1.-3.vietas ieguvējiem.

Eseju sagatavošana: viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu eseju. Esejas maksimālais apjoms – 10 000 zīmes ar atstarpēm.

Eseju iesniegšana: esejas tiek sagatavotas drukātā formā un nosūtītas elektroniskā veidā ar norādi „Eseju konkurss” uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Iesniedzot eseju, jānorāda autora vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts), izglītības iestādes nosaukums, vecums. Esejai jābūt nosaukumam.

Eseju vērtēšanas kritēriji: esejas satura atbilstība konkursa nosaukumam, spēja aizraut lasītāju, valodas bagātība, noformējums.

Konkursa žūrija: konkursa uzvarētājus nosaka eseju vērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā – nodibinājuma „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” pārstāvis, priesteris, literatūras skolotājs, kristīgāsmācības skolotājs un vēsturnieks.

Balvas: 1. vietas ieguvējs saņems naudas balvu 50 EUR vērtībā, 2. un 3. vietas ieguvēji – 25 EUR vērtībā.

Publikācija: Labākie darbi tiks publicēti laikrakstā „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” un gadagrāmatā „Katoļu Kalendārs 2016”.

Konsultāciju saņemšana: konsultācijas par eseju konkursu var saņemt, sūtot e-pastu uz: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Informācija par konkursu: konkursa nolikums publicēts avīzē „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” un interneta vietnē www.katolis.lv.

ZĪMĒJUMU KONKURSA NOLIKUMS

Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un novērtēti bērnu un jauniešu sagatavotie zīmējumi, kuros ir atspoguļota Latvija kā zeme, kurā ir dzīvas kristīgās tradīcijas un vērtības.

Konkursa organizētājs: RARZI Katehēzes metodiskais centrs

Konkursa mērķis: veicināt bērnu interesi par latviešu tautas vēsturi, kultūras mantojumu un kristīgajām vērtībām Terra Mariana kontekstā

Konkursa dalībnieki:bērni un jaunieši

Konkursa norise: no 2015.gada 24.janvāra līdz 30.maijam. Līdz 5.maija plkst.12 ir zīmējumu iesniegšanas termiņš. No 6.maija līdz 20.maijam – žūrija izvērtē iesūtītos zīmējumus. 21.maijā interneta vietnēs www.katolis.lv un www.rarzi.lv tiek paziņoti 1.  3. vietas. 30. maijs – skaistāko zīmējumu izstāde Terra Mariana 800 gadu jubilejas pasākumā un 1. – 3.vietas ieguvēju sveikšana un veicināšanas balvu pasniegšana.

Zīmējumu sagatavošana: Konkursā var piedalīties dažādām konfesijām piederoši bērni un jaunieši. Dalībniekiem ir jāizveido pašdarināts attēls/zīmējums (vēlamais izmērs ir A3, jebkādā tehnikā). Attēlam jāpievieno nosaukums.

Zīmējumu iesniegšana: Viens autors var iesniegt ne vairāk kā divus darbus. Darbi jāiesūta vai personīgi jānogādā uz pasta adresi: Klostera iela 4 – 35, Rīga, LV-1050 ar norādi: „Konkursam: „Latvija – Māras zeme””. Zīmējuma otrā pusē jāpiestiprina informācija par autoru: vārds, uzvārds, vecums, skola un draudze, tālr. nr., e-pasts.

Zīmējumu vērtēšanas kritēriji:Zīmējuma satura atbilstība konkursa nosaukumam, radošums un oriģinalitāte, mākslinieciskais noformē­jums. Zīmējumi tiks vērtēti vecuma grupās 4 – 6 gadi, 7 – 10 gadi, 11 – 14 gadi, 15 – 18 gadi.

Konkursa žūrija: konkursa uzvarētājus nosaka vērtēšanas komisija piecu cilvēku sastāvā – RARZI Katehēzes metodiskā centra pārstāvis, priesteris, vizuālās mākslas skolotājs, kristīgās mācības skolotājs un žurnālists.

Balvas: 1. vietas, 2. vietas un 3. ietas ieguvējiem būs īpašas balvas, kā arī veicināšanas balvas vairākās nominācijās.

Konsultāciju saņemšana: Papildus informāciju var saņemt, zvanot Lolitai Ērglei 29527064 vai sūtot jautājumus elektroniski uz e-adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Informācija par konkursu: konkursa nolikums publicēts avīzē „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” un interneta vietnēs www.katolis.lv, www.rarzi.lv 

Nr. 2 (506) 2015. gada 24. janvāris

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt